Podmínky používání webu littleartur.cz

 

Článek 1: objekt

Účelem těchto „všeobecných podmínek používání“ je poskytnout právní rámec pro používání stránek littleartur.cz a jejich služeb.

Tato smlouva se uzavírá mezi:

Správce webových stránek, dále jen „Vydavatel“ nebo littleartur,

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která si přeje získat přístup na stránky a jejich služby, dále jen „uživatel“

Všeobecné podmínky používání musí přijmout každý uživatel a jeho přístup na stránku představuje souhlas s těmito podmínkami.

 

ČLÁNEK 2: Právní upozornění

Stránky littleartur.cz spravuje slečna Rádyová, s identifikačním číslem (IČO 63940183).

Společnost je zastoupena jménem slečny Rádyové jako OSVČ.

Adresa: 5. Května 59/1167 Praha, Česká republika.

ČLÁNEK 3: Přístup ke službám

Uživatel stránek littleartur.cz má přístup ke službám, které nabízí.

Každý uživatel s přístupem k internetu má přístup na stránky zdarma a odkudkoli. Náklady vynaložené Uživatelem na přístup k němu (internetové připojení, počítačové vybavení apod.) nenese Vydavatel odpovědnost.

Následující služby jsou uživateli přístupné pouze v případě, že je členem webu (tj. je identifikován pomocí svých přihlašovacích údajů):

Informační bulletiny

Marketing/kupóny

Stránky a jejich různé služby mohou být vydavatelem přerušeny nebo pozastaveny, zejména během údržby, a to bez povinnosti upozornění nebo zdůvodnění.

 

ČLÁNEK 4: Odpovědnost uživatele:

Uživatel nese odpovědnost za rizika spojená s použitím svého přihlašovacího jména a hesla.

Heslo uživatele musí zůstat tajné. V případě prozrazení hesla vydavatel odmítá veškerou odpovědnost.

Uživatel přebírá plnou odpovědnost za použití informací a obsahu na stránkách littleartur.cz.

Jakékoli použití služby Uživatelem, které má za následek přímou či nepřímou škodu, musí podléhat kompenzaci ve prospěch stránky.

 

ČLÁNEK 5: Odpovědnost vydavatele

Za jakoukoli poruchu serveru nebo sítě nenese odpovědnost Vydavatel.

Stejně tak stránka nemůže nést odpovědnost v případě vyšší moci nebo nepředvídatelného a nepřekonatelného jednání třetí strany.

Editor stránek si vyhrazuje právo volně a kdykoli bez udání důvodu moderovat nebo mazat obsah zveřejněný uživateli.

 

ČLÁNEK 7: Osobní údaje

Uživatel musí poskytnout osobní údaje, aby se mohl zaregistrovat na stránce.

Elektronická adresa (e-mail) uživatele může být využívána zejména stránkou littleartur.cz pro komunikaci různých informací a správu účtu.

littleartur.cz zaručuje respektování soukromí uživatele v souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování dat, souborech a svobodách.

Stránka funguje pod tímto identifikačním číslem: IČO 63940183.

Podle článků 39 a 40 zákona ze dne 6. ledna 1978 má Uživatel právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání a námitky. Uživatel toto právo uplatňuje prostřednictvím:

Jeho osobní prostor na webu;

Kontaktní formulář;

E-mailem na handvintage@littleartur.cz;

Poštou na 5. května 59/1167 Praha.

 

ČLÁNEK 8: Hypertextové odkazy

Za domény, na které vedou hypertextové odkazy na webu, nenese odpovědnost Vydavatel littleartur.cz, který nad těmito odkazy nemá žádnou kontrolu.

 

ČLÁNEK 9: Vývoj všeobecných podmínek použití

Stránka littleartur.cz si vyhrazuje právo kdykoli a bez udání důvodu upravit ustanovení těchto všeobecných podmínek použití.

 

ČLÁNEK 10: Doba trvání smlouvy

Doba trvání této smlouvy je na dobu neurčitou. Smlouva nabývá vůči Uživateli účinnosti od začátku užívání služby.

 

ČLÁNEK 11: Rozhodné právo a kompetentní jurisdikce

Tato smlouva se řídí českým právem.

V případě, že spor mezi Uživatelem a Vydavatelem nebude vyřešen smírnou cestou, jsou k řešení sporu příslušné pražské soudy.